De elektrische auto - Stimulans elektrische auto's

De elektrische auto

www.deelektrischeauto.nl

De website met alle informatie en nieuwtjes rondom de elektrische auto in Nederland!

Nederland moet de internationale proeftuin worden voor elektrisch rijden. Het kabinet trekt hiervoor 65 miljoen euro uit. Om de marktintroductie van elektrische auto's te versnellen, heeft het kabinet een plan opgesteld. De prijs van elektrische auto's moet al in 2011 veel concurrerender zijn. Ook moeten dan de eerste stappen zijn gezet voor een standaard laadsysteem voor elektrische auto's.

Volgens het kabinet is Nederland bij uitstek geschikt voor elektrisch rijden door de korte afstanden, de vlakke wegen en de goede stroomvoorziening. Ook zijn veel vooraanstaande toeleveranciers van elektrische auto's Nederlandse bedrijven. Deze uitgangspositie wil het kabinet benutten.

Enkele maatregelen uit het plan van aanpak zijn:

Wilt u meer informatie over de elektrische auto?

Kijk dan snel op: www.deelektrischeauto.nl